Fee Structure 2019-20
FeesNur - PP III-VVI - VIIIIX - XXI - XII
Admission Fees 5000 18000 20000 24000 30000
Tuition Fees (10 months) 1660 2320 2710 3530 3850
Annual Tution Fees (5% discount) 15770 22040 25745 33535 36575

ADARSH VIDYALAYA, MOWA (BUS FEES – 2019-20)

S. NO.Conveyance AreaTotal AmountInstallments   
1 Mowa - Thana 8900 2225 2225 2225 2225
2 Dubey Colony 8900 2225 2225 2225 2225
3 LIC Colony 8900 2225 2225 2225 2225
4 DaldalSeoni 9900 2475 2475 2475 2475
5 SadduRajdhaniVihar 9900 2475 2475 2475 2475
6 Rajatalab 10900 2725 2725 2725 2725
7 Shankar Nagar 10900 2725 2725 2725 2725
8 New Shanti Nagar 10900 2725 2725 2725 2725
9 Rajiv Nagar 10900 2725 2725 2725 2725
10 V.V.Vihar 10900 2725 2725 2725 2725
11 Devendra Nagar 10900 2725 2725 2725 2725
12 FafadihChowk 11100 2775 2775 2775 2775
13 Waltier Gate 11100 2775 2775 2775 2775
14 Ganj Thana (Rly Station) 11100 2775 2775 2775 2775
15 Satkar Hotel (Rly Station) 11100 2775 2775 2775 2775
16 WRS Colony 11900 2975 2975 2975 2975
17 Srinagar 11900 2975 2975 2975 2975
18 Santoshi Nagar (Khamtarai) 11900 2975 2975 2975 2975
19 Telghani Chowk 11900 2975 2975 2975 2975
20 Telghani Bridge Down 11900 2975 2975 2975 2975
21 Khamardih 12400 3100 3100 3100 3100
22 Mangal Bazar (Gudhiyari) 12900 3225 3225 3225 3225
23 Pahadi Chowk 12900 3225 3225 3225 3225
24 Timber Market (Khamtarai) 13000 3250 3250 3250 3250
25 Bhanpuri 13000 3250 3250 3250 3250
26 Ambedkar Nagar 13000 3250 3250 3250 3250
27 Ekta Nagar 13000 3250 3250 3250 3250
28 Kachna 13200 3300 3300 3300 3300
29 Kota/Mohaba Bazar 14100 3525 3525 3525 3525
30 M.P. Oil/Birgaon 14300 3575 3575 3575 3575
31 Vishal Colony (Birgaon) 14300 3575 3575 3575 3575
32 Advani Colony (Birgaon) 14300 3575 3575 3575 3575
33 Gogaon 14700 3675 3675 3675 3675
34 Urkura 14900 3725 3725 3725 3725
35 Hirapur/Tatibandh 15700 3925 3925 3925 3925
36 Zero Point 15700 3925 3925 3925 3925
37 Parsulidih 13300 3325 3325 3325 3325
38 Dhansuli 16700 4175 4175 4175 4175
39 M.G.M. Hospital 11200 2800 2800 2800 2800
40 Nardhaha 15700 3925 3925 3925 3925